Biyografisi
Eserleri
Görselleri
Basında
Haberleri
STK'larda
Programı
Memleket
Yorumlar
İletişim

edebiyathaberleri.com

bizimedebiyatimiz.com

halkedebiyatidergisi.com

Makaleleri

Semineri

Edebiyat

Programı
-Küçük Lugat
-Kronolojik Bilgilr
-Hukuki Konular
-Basarinin Sirlari
-Leke Temizligi
-Hastaliklar
-Çocuk Gelisim
-Saglik Güzellik
-Kazalarİlkyard
-Biyoloji Bilim
-Beslenme Kurallr
-BurçlrTaşlrKokul
-Başarılı Yöntemer
-Yemek Tarifleri
-Şifalı Bitkiler
-Peygamberler Tari
-Alimlerin Hayatı
-Cennetle Müjdel
-AshabıÖrnekAhlak
-Peygamber Kıssas
-Kuran Meali
-Kur'an Tefsiri
-Kuran Mucizeleri
-Kur'an Sesl
-Hadis El Kitabı
-Kütübü Sitte
-Principles islm
-Questions islm
-Namaz Hocsı
-Emanet Ehliyt
-Hasbahçe İlm
-Fıkıh Köşesi
-Genel Dini Bil
-Genel Kültür
-Ramazn Oruç
-Kuran ve Bilm
-Akaid,Allahın Varlı
-AnneBabaEvlat Hak
-Aile Terbiyesi
-Hz.Peygamber.Haya
 

 

A
BASILI ESERLERİ


Kırkikindi Yağmurları Kitabını
kolay temin edebileceğiniz
kitap marketlerden bazıları;
dr.com
kitapyurdu.com
idefix.com
kibo.com
final.com
arisanat.com
.... ve

tüm kütap marketlerde

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI
Naruralist Öyküler
2015 - İlk baskı Arı Sanat Yayınevi

Mehmet Ballı’nın kaleminden severek okuyacağınız âsude bir hayatın öyküsü; 1555’de başlayıp 2090 yılına uzanan tarihi roman tadında, natüralist öyküler...

Bazen insanın içi içine yansır. Geçicidir aşk ama insanı yakar, kalıcı olan sevgidir ama sadıktır… En sadık sevgilerden birisi hayvan sevgisidir. Bir köpeğe âşık olamazsınız ama sevebilirsiniz. Bazıları hayvandan öğrenirken sadakati, bazılarına nasip bile olmayan sevgi; insan, hayvan ve tabiatın ortak mayasıdır … üretilemeyen üç şey; toprak, su ve hava... Topraktan uzaklaşan insanlıktan da uzaklaşır!
İnsan içine düştüğü fereyanı, hayatın çirkinliklerinden, şehrin kalabalık ve yozlaşmışlığından bunaldığı zaman sürekli doğaya sığınır. Dertlerini doğanın kucağında uyutur. Çünkü doğa; sükûnet, huzur ve sağlıktır.
Fakat ‘doğa ile savaş halindeyiz! kazanırsak kaybedeceğiz…’ Bu dünyaya bir daha gelme ihtimali olmadığına göre; doğru ve doğal yaşam en iyi seçim…
Mehmet Ballı bu kitabında, dünün huzur dolu yaşam öykülerinden yola çıkarak, bugün doğayı nasıl hoyratça kullandığımızı gözler önüne serip gelecekteki korkulası yaşanacaklara dikkat çekiyor!
Başlıca Öyküler;
İnsani bir davranışla ders veren Boz Ayıöyküsü…
Hayvan sevgisini en iyi anlatan Duman’ın öyküsü…
İstanbul'u susuzluktan kurtaran Serçeşmeöyküsü…
Şehirden köye sıçrayan bir efsane; Teke Tavşanıöyküsü…
Aç kalma korkusu olmadan da yaşayabilmek Berceste öyküsü…
Asit yağmurlarına dikkat çeken Kırkikindi Yağmurları öyküsü…
Doğada, ilk çiçek açıp en son meyve veren Kızılcık ile Şeytan‘ınöyküsü…
İnsanoğlunun susuz yaşam profilinin kurgulandığı Gelecek de Gelecek…
Kırkikindi Yağmurlarıkitabını okuduktan sonra içinizde; ‘Şehirden köye kaçma hissi’nin uyandığını fark edeceksiniz…

Detaylı bilgi için tıklayınız...Detaylı bilgi için tıkla...


Metamorfuz'u kolay temin edebileceğiniz
kitap marketlerden bazıları;

kitapyurdu.com
dr.com
idefix.com
inkilap.com
hepsiburada.com
kitap.antoloji.com
arisanat.com
mehmetballi.com
ve

Tüm kütap marketlerde

METAMORFOZ
Tarihi Roman
2013 - İlk baskı Arı Sanat Yayınevi

'Bütün kentler ölümlüdür, İstanbul hariç!' diyen yazar;
İstanbul’un sosyo-ekonomik ve kültürel kesitini içeren bu çalışma ile yakın tarihimize ışık tutmakta.
Dolandırıcılığın filozofuğundan sufiliğe uzanan bir hayatı kaleme alan yazar, araştırmış olduğu tarihi bitpazarlarından başlayarak,'şehir ile insanın iç içe dönüşümünü' anlamakta olup Metamorfoz tarihi roman 3 bölümden oluşmakta:
Akıllara ziyan dolandırıcılık öyküler:
'Taşı toprağı altın' diye İstanbul'a gelerek işsiz güçsüz kalan saf insanların, ’yalanın endazesi’ni kullanarak nasıl dolandırıldıklarını yalnızca 'kriminal vakıalar' olarak yansıtmayıp 'meziyet ve maharetleri', kişilik özellikleri ve insani yönleriyle anlatıldığı ilk bölüm...
Tarihi Bitpazarları:
Romanın baş kahramanı Cabbar'ın hapishane yıllarında, hayatında geçen olayların ruh çizgisinde bıraktığı kalıcı tesirleri bilinçaltında sorgulayarak tövbe edip, ismini de Halo olarak değiştirerek rızkını artık bitpazarlarında aramaya başladığı ikinci bölüm...
Tasavvuf:
Topkapı Tarihi Bitpazarında tanıştığı velî bir kul sayesinde Cibalibaba Dergâhı’na intisap edip, orada öğrendiği tasavvufla sufiliğe adım atarak, Halo isminden de sıyrılıp, ‘sevdiğine kalbinden yürüyüp’ Hidayet şanıyla ömrünü kemale erdirdiği üçüncü bölüm...
Şehir ve insan... Yıllar yılı şehrin silüeti modern binalarla değişe dursun, değişmeyen tek şeyin aslında şehrin arka sokaklarındaki kesif yoksullukların ve çaresizliğin getirmiş olduğu yaşamın hâlâ devam ettiğni gösteren bitpazarlarının hikayesi...
Ve tüm bunları göğsünde taşıyan ölümsüz kent; İstanbul! aziz ama mahsun…
…
Kaç asır yaşadınız siz ihtişamlı, Ayasofya ve sütkardeş Sultanahmet… Seninle asırları bekleyen iklimleri, harmanında savuran çınarlar gibisiniz. İşte belki de bu yüzden çınarlar bekler yaşlanan zamanın gölgesinde… Ve koyu gölgeler sarıp sarmalar bütün akşamlar, gün yeniden doğar yaşanmış taşlar üstün, yeşilin en hafifinden bir dokunuş değer gözlere. Selama durur hüzün, selama durur tarih…
Hüzün ve tarih ne kadar yakışır birbirine, belki de birlikte yaşlandıkları içindir. Belki de ezel ve ebede var oldukları içindir. İçinden sessiz gemiler geçer. Uzaklar yolculuklara demir atıyor. Bilinmez bir vakitte bilinmez ses bölüyor yolculukları… Detaylı bilgi için tıklayınız...Engere'yi kolay temin edebileceğiniz
kitap marketlerden bazıları;

kitapyurdu.com
dr.com
idefix.com
inkilap.com
hepsiburada.com
kitap.antoloji.com
kitapdenizi.com
analoliakitap.com
mehmetballi.com
ve
Tüm kütap marketlerde

E N G E R E
Tarihi Roma
2013 - İlaveli 2.baskı Anatolia Yayınevi

'Topraktan suyun çekilmesi gibi, vicdanlardan merhamet çekilirse insanlık ölür!' diyen yazar:
Kurtuluş Savaşı’nda, işgalci kuvvetlerin Yalova ve çevresindeki etnik tebaayı kışkırtarak kurdurduğu çetelerle Türk köylerinde yaptıkları katliamlardan birini konu edinmekte.

Bu olayların biri de; yıllar yılı kardeşlik türkülerinin söylene geldiği iki komşu köyün biribirine düşürülmesiyle ortaya çıkan bir dramın öyküsü anlatılmakta;
İşbirlikçi çetelerlce kışkırtılan Rum Engere köylüleri, ansızın bir sabah komşu Kocadere-i Bâlâ Türk köyünü basarak, evleri yağmalayıp insanlara işkence ederler. Direnenleri orada kurşuna dizerler ve geriye kalanların tamamını sahildeki köylerine götürerek kilisede tutsak ederler.
Birkaç gün sonra Der-saadet’e gönderme bahanesiyle kadın-erkek-çocuk demeden bindirilen kayıklar daha sahilden uzaklaşamadan çetelerin mitralyözlerle taramasıyla batırılır.
Cumhuriyetin ilanı ardından, Rum Engere köylüleri mübadele ile köylerini terk etmek zorunda kalırken,
Kocadere-i Bâlâ köyü, baskın sırasında kurtulan bir yiğit sayesinde, 'küllerinden yeniden doğar'.
Baskın sırasında ellerindenden kurtulup önce dağa çıkan, sonra Bursa üzerinden meşakkatli bir yolculukla İstanbul’a ulaşan romanın başkahramanı Sabri Kahya, İstanbul’da baba dostu bir oduncuya sığınır. Aylarca İstanbul'da kalsa da burada tutunamaz ve olayların sulhu selamete ermesiyle tekrar köyüne döner. Köye ulaştığında katliamdan kurtulan birkaç kişiyle karşılaşır. Onlarla el ele vererek gece-gündüz çok çalışıp köylerini imar ederler ve tekrar eski ihtişamına kavuşturdukları köylerinin adını da Şenköy olarak değiştirirler.

Allah sizin gibi insanları yeryüzünde çoğaltsın, yürütsün büyütsün…
Detaylı bilgi için tıklayınız...


E N G E R E
Tarihi Roma
2011
- 1. baskı Anatolia Yayınevi

Bu kitap, 1.Dünya Savaşında, Anadolu coğrafyasının işgali sırasında Yalova ve çevresinde yaşanan olaylardan birini içermekte.
Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşanmış olan Engere katliamının yeteri kadar tarih kitaplarında yer almamış olmamasa da, yaşanan acılar yıllar yılı insanların yüreğinden hiç çıkmamıştır.
Bu dramı farketen Mehmet Ballı, o olaylara tanıklık etmiş olan tarihin canlı tanıkları ile uzun soluklu sözlü tarih çalışması yaparak, kayda aldığı notlarını Edebiyatın tezgahında dokudu.
Bu olayların gerçekliğini araştıran yazar, kütüphane arşivlerinden çıkartmış olduğu belgeleri kitabının son sayfalarına kaynak olarak ekledi.
Yaşadığı coğrafyanın kanlı tarihini kaleme alan Mehmet Ballı'dan severek okuyacağınız bir Tarihi Roman.
Üzerinde yaşadığımız bu mübarek toprakları, aziz ecdadımız nasıl bir fedakarlıklarla bize emanet ettiğinin öyküsünü okurken, küllerinden doğan bir neslin gerçek hikayesine tanıklık edeceksiniz...İstanbul Engüzel Toplu Taşım Fıkraları
Fıkra
2009 - Kişisel Yayımlar

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşıyorsak hepimizin hayatından mutlaka bir Belediye Otobüsü geçmiştir.
Saatlerce yol aldığımız büyük şehrin keşme keş şehir trafiğinde, sıkış tıkış seyahat ederken yolcular arasında gerçekleşen ilginç muhabbetler bir nebze olsun bizlere soluklandırır ve dahi kimi gülümsetir

İşte,sosyal hayata duyarlılığı ile tanınan Mehmet Ballı, araştırmış olduğu Toplu Taşıma araçlarında şoför ve yolcular arasında geçen nükteli diyalogları kaleme alarak okuyucularının istifadesine sunduğu ilk eseridir.

İETT FIKRALARI
2010 - ELEKRONİK KİTAP

Mehmet Ballı'nın araştırma eserlerinden biri olan İETT Fıkraları kitabının bir bölümünü elektronik kitap olarak okuyucularının istifadesine ücretsiz olarak sunduğu bir çalışmadır.

İETT Fıkraları, internette yayımlanan ilk Türkçe elektronik kitaptır, e kitap.
Aynı zamanda web tasarımcıda olan kitabın yazarı Mehmet Ballı, hiç bir ticari kaygı gütmeden 2009 yılında beri ücretsiz olarak yayımlamakta.

Bu kitabın basılı ve yayımlanmış uzun sayfalı halini tüm kitapçılardan temin edebilirsiniz.

Elektronik kitaba ulaşım adresi :e-Kitabı okumak için tıklayınız...


Bilgilendirme Mehmet Ballı kitapları tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. Lakin:
Günümüz kitap dağıtımı: talep-arz sistemine göre çalıştığı için raflarında her kitap hazır bulundurulmamakta.
Size en yakın kitapçıya sipariş vermeniz halinde, 1-2 gün içerisinde kitabı getirmek zorundadır, aksi durumda şikayet hakkınızı kullanınız lütfen.
Kitap temin etmenin en kolay yolu: 0212 5204151 nolu telefonu arayarak,
kapınızda PTT ödemeli sipariş verebilirisiniz.
Ayrıca internet üzerinden;kitapyurdu.com| dr.com |nt.com |idefix.com| ... gibi tüm kitap marketlerden temin edebilirsiniz.
En kolay temin yolundan biri de İstanbul Beyazıt Sahaflar Çarsısında: 10 numaralı adresteki SAHAF Cüneyt Kitabeviden temin edebilirsiniz.
www.habergoz.com | www.mehmetballi.com | www.iettbembirsen.org | www.senkoy.net | www.orduluyum.com | www.taflanelektronik.com | www.lamgom.com| www.infowebdizay.com | www.fusunpasa.com | www.gurselguzeller.com | www. simenakozmetik.com | ve ilintili sitelerimiz: www.bizimedebiyatimiz.com | www.halkedebiyatidergisi.com | www.senoltombas.com |