ANASAYFA
TASARI / ÖNER?/th> Kendi fikrimden yola çıkarak üzerinde çalıştığım ve sosyal hayata dair katk?sağladığ? proje/öneriler

MİKNATÖR

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ VE ÇEVRE KORUMA HAFTASI DOLAYISIYLA
GER?DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARDAN ÜRÜN TASARIMI YARIŞMASI


SUNULAN MAKAM: İETT Genel Müdürlü?uuml;

HEDEF KİTLE: İETT Otobüs-Metrobüs Garajlar?br />
PROJENİN TÜRÜ: Atıklardan elde edilen geri dönü?uuml;m ürünü

PROJE SUNUM TARİH? 05 Haziran 2018

PROJEY?SUNAN KİŞ? Mehmet Ball?br />
PROJENİN ?Ccedil;EREĞİ: Kendi imkanlarıyla, hurdalıktan elde edilen, geri dönü?uuml;m ürünü Miknatör; yerdeki vida, pul, çivi, somun gibi metal parçalar? alet ucundaki mıknatıs marifetiyle topluyor.
Dünya Çevre Gününe Armağanımız olsun…

 
DERGİSİZ OKUL KALMASIN PROJES?/span>

TÜRKİYE DERGİLER BİRLİĞ?(TÜRDEB) ADINA
“DERGİSİZ OKUL KALMASIN” PROJES?/p>

SUNULAN MAKAM: TC Gençlik ve Spor Bakanlığ?br />
HEDEF KİTLE: Lise ve dengi okullar

PROJENİN TÜRÜ: Gençlik, kültür ve sanat

PROJE SUNUM TARİH? 2016

PROJEY?SUNAN KİŞ? Mehmet Ball?
 
YAZAR OCAĞI PROJES?
YAZARLIK AKADEMİS?DERNEĞİ

Edebiyat dünyasına açılan yeni kap?olan- Yazar Ocağı- projesi kapsamında;
Yazarlık ve Şairlik başta olmak üzere, sanat yeteneğine sahip insanlar?keşfetmek ve onlar?usta sanatçılarla kaynaştırıp yetiştirmek amac?ile, Mehmet Ball? 2013 Mart ayında kurulan Yazarlık Akademisi Derneği kurucu üyesidir.

İSTANBUL/EKOKART PROJES?


Toplu Ulaşım ile ilgili Kamu Kurumlarına, e mail ortamında 2009 yılında önerdiğim bu projem, 2012 yılında BELBİM tarafından geliştşirilerek İETT Metrobüslerinde uygulanmaya konmuştur.

vesile olmak bizden, dua İstanbul halkından...
Hayırl?olsun.

'Bindiğin Kadar Öde' Sistemi

2009 yılında BELBİM ve İETT Genel Müdürlüğ?ne, e mail ortamından sunduğum öneri niteliğindeki, Toplu Ulaşım projesidir.
Projenin özeti: Hem toplu ulaşım hizmetini sunan Kurum açısından hem de bu hizmeti alan İstanbul halk?açısından ekonomik, pratik ve daha hakkaniyetli bir ulaşım yöntemi olarak dü?uuml;ndü?uuml;m; "EKOKART", (Ekonomik kart projesiyle) 'Bindiğin Kadar Öde' sistemidir.

Kısaca Projenin özeti şudur:
Uzan mesafeli güzergahlarda her durağın ayr?bir ücretlendirilme sistemine geçilmesi.
Yolcunun, bir ya da kaçınc?durakta indi ise, çıkış turnikesinden ayn?kartın?okuttuğu anda, kart okuyucu cihaz, yolcunun kullandığ?mesafeyi hesaplayarak, anında, kullandığ?kadar mesafeyi hesaplayıp otomatik olarak kontür/ücret iadesi yapacaktır.
Yaptığım araştırmalara göre, bu sistem, Avrupanın bir çok büyük kentinde uygulanmaktadır.
Bu sistemin pratikte uygulamasına örnek olarak, şehirleraras?oto yollardaki kartl?ödeme sistemini örnek verebiliriz.
Bu sistemin avantaj?yolcu kaçağın?sıfırlamak, daha hakkaniyetli ücret politikas?ile daha ucuza yolcu taşımaktır.
Hatta ve hatta, bu sistem Toplu Ulaşımın tüm alanlarında da uygulanabilir.
Bizden önermesi. Hemde hiç bir ücret talep etmeden, alın size bedava proje...
Maksadım insana yatırım... Mehmet Ball?2010


CHİPKART PROJES?Bu Proje, 2010 yılında, BELBİM Şirketi tarafından "İstanbul Kart' olarak uygulamaya konmuştur...
Ve İstanbul Kart Dünya 1. ödül?almıştır.

vesile olmak bizden, Dua İstanbul halkından...
Hayırl?olsun.

Pasolara Elektromanyetik Chip Takılmas?( Elektronik Bilet)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2007-2008 tarihlerinde açmış olduğu "Benimde bir projem var" yarışmasına katılmış ve ilk 10 proje arasına girmi?bir projedir.


Yarışma komisyonunun teknik şart? Projenin İstanbul'a uygulanabilirliliği, Maliyetinin uygunluğu, Alanında ilk ve teknolojik olmas? özellikler aranmıştır.

Projenin Özet : İstanbul Toplu Ulaşımında kullanılan seyahat kartlarına elektronik chip takılmas?bu sayede hem kontür yüklenmesi hemde istatistiki veri elde edilmesi sistemidir..
Üç aşamal?bir sistemdir.

1. aşama; ücretsiz seyehat kartlarının denetim altına alınmas?maksadıyla, pasolara manyetik CHİP takılarak sahtesinin üretilmesinin önüne geçilerek suistimailin önlenmesi. (toplu ulaşımda kullanılan ücretsiz kart sayıs?2007 yılında 76 bin adettir.)
Bu chipli kartın içine kurumsal yazılımla takip bilgileri yüklenecektir. İETT otobüslerine takılacak olan kart okuyucu cihazlara bu chipli kart dokundurularak okutulmasıyla kart ve cihaz eşleşmesi yapılacaktır. Eşleşen karda geçi?izni verilmesi, değilkse karta el konulmasıdır. Bu kart okuyucu cihazlarınsa merkezi bir sistemle belirli aralıklarla periyodik olarak güncellenmesinin sağlanmasının yapılmas?
2. aşama ; Chip takıl?diğer her kartın Toplu Ulaşım araçlarından okutularak geçildiğinde pratik kolay bir takip sistemi sağlanmış olacaktır. Kayıp çalınt?gibi durumlarda sistemden kart otomatik olarak iptal edileceği için milyarlarca kayıp önlenecektir.
3. aşama; Toplu Ulaşımda tamamen chipli/elektromanyetik karta geçilerek kontör ve para yüklenmesiyle elektronik bilete geçilmesidir. Asıl ama? 1994 yılında ilk uygulamaya konan AKBİL in yerini almasıdır.
Bu yerli bir proje olduğu için ithal AKBİL e gerek kalmayacaktır.
Seyehat kartlarına manyetik CHİP takılarak bu kartların elektronik sistem ağı ile de takip edilmesi projesidir.
Ayrıca okutalan kartların ulaşım bilgilerininin bir veri tabanında toplanarak istatistiki bilgilerde kullanabilme kolaylığ?sağlayacaktır.
Mehmet Ball?2008


TATİL KÖY?PROJES?/td>
Bizimköy Tatil Köy?Projesi

1990 yılında, Konut Birlik Yap?Kooperatifinin (Bakırköy)
Çanakkale Gelibolu Bolayır Mevkiinde (Saroz Körfezi kıyıs?
Bizimköy Tatil Köyü Projesi kapsamında, 94 villanın inşaat?ince i?ccedil;iliğinin yapım?ve hayata geçirilmesinde fayans ve kalabodur Usta Başı görevini üstlendi.
Mehmet Ball?1990

KİTABÜS PROJES?/td>Önermesi bizden, hayata geçirilmesi yetkililerden...

Toplu Ulaşım Araçlarında Kitap Okuma Projesi.

Bir çoğumuzun hayatın vazgeçilmezi olan toplu ulaşım araçlarında seyehat ederken kitap okutma projesidir.

Şehrin yoğun trafiğinde hergün işten eve-evden işe ya da bir yerden bir yere seyahat ederken en az mesafede yarım saatimizi almaktadır.
Bu zaman zarfında, bindiğimiz araçta, ya biribirimizin yüzüne bakarak ya da camdan dışarıy?bo?bo?seyrederiz. Hele de öğrenci iseniz, her gün ayn?reklam tabelaların?okumaktan bilinç alt?zekay?olumsuz etkilediğini söylemektedir uzmanlar. Fakat birçoğumuz bunun farkında bile değilizdir!!
Seyahat esnasında zaman?iyi değerlendirerek farkında olmadan güzel bir alışkanlık kazan(dıra)a biliriz.
İşte,
Toplu Ulaşımda bu -Okuma Projesi- sayesinde, kitap hediye edebilecek, bedavadan, gazete, bro?uuml;r ve kitap okuyabileceksiniz.
?ouml;yle ki:
Otoüsün koltuk aralarına yerleştirilecek küçük, şık, portatif kitap raflarına bırakılan kitaplar(? seyehat esnasında yolcuların okumumasına sunulan bir hizmet olacaktır.
Okuyucu raftaki kitab?alarak seyahati boyunca okuyup, inerken de ayn?rafa bırakabilecektir..
(Yan taraftaki fotografta olduğu gibi)
Umarım reklam amaçl?dergi vb. amaçla kullanılmaz!!!
Mehmet Ball?2012

 

BİTKUR PROJES?/span>


Önermesi bizden ...

Meshur Tarihi Topkap?Bitpazarının Modernizasyonunu Sağlanmas?Projesi.

Yok olmaya yüz tutmu?ama binlerce insanin faydalandığ? Meşhur Tarihi Topkap?Bitpazarının, Topkap?Surların içinden kurtarılarak, yakınında daha modern bir mimari yapıya kavuşturulmasın?sağlanmas?öneri projesi.

İstanbulun merkezi diye bilinen ve bu tarihi bitpazar?ile anılagelmi?Topkapıda veya çevresindeki bo?arazilerin birininde (ki bu proje önerildiğim bugünlerde yüzlerce dönüm arazi atıl durmaktadır),
İstanbul Belediyesinin projelendireceği üst?katl?otopark altında ise, büfesi, WC si vb. sosyal tesisiyle dizayn edilmi?modern bir pazar yerinin yapılmas?işidir..
Haftanın sadece bir gün?(Pazar gün? kurulacak olan bitpazarından geriye kalan diğer günlerde yine farkl?amaçl?ya da otopark olarak kullanılabilecektir.
Ayrıca,
Tarihi değerimiz (İstanbul ile özdeşen) olan bir antika-bitpazarın?yok olmaktan kurtarıp sonraki nesillere aktarabileceğimiz bir çalışmadır.

Not: İstanbul halk? şugünlerde kapatılarak İstanbulun değişik semtlerine dağıtılan Tarihi Topkap?Bitpazarının yeniden ihya edilmesi husunda yetkili makamlar?duyarl?olmaya ivedilikle beklemektedir.
Mehmet Ball?2007


YMS PROJES?/span>


Önermesi bizden ...
Yürüyen Merdiven (Palet) Sistemi

İstanbulun SURİÇ?diye bilinen; Topkapıdan başlayarak Aksaray, Beyazıt, Sultanahmet ve Eminönüne kadar çalışan Tramvayın kaldırılmas?ve bu yolun tamamen trafiğe kapatılarak, insanların daha güvenli ve rahat dolaşımın?sağlamak maksadıyla -Yürüyen Merdiven Sisteminin- uygulanmas?projesidir..

Tarihi doku olarak, İstanbulun kalbi diye nitelendirilen bu güzergâhın tramvay raylarının yerine yürüyen düz yürüyen merdiven paletlerinin düşenmesiyle halkın ücretsiz ve kolay dolaşımın?sağlamak asıl hedeftir.
Tarihi ve Kültürel bir çok yapının yer aldığ?Sultanahmet bölgesine yoğun bir şekilde gerçekleşen turizm trafiğini, ihracatın kalbi olan Laleli esnafının hareket alanının rahatlatacak bir çalışmadır.
Bu sistem, bir kez kurulduktan sonra yürüyen paletlerin yan caml?muhafazalarına verilen reklam geliri ile maliyetni karşılayacak bir projedir.

Bu proje, İBB tarafından hayata geçirilebilir çevreci ve sosyal bir projedir. Eğer yer alt?metrolarda, Havaalanlarında; 20-30-40 metrelik yürüyen paletler yapılabiliyorsa ki var, yerüstüne de üstten muhafazal?paletleri yapmak pekala mümkündür.
Trafik çilesi çeken İstanbul halk? bu projeninde değerlendirilmesini ivedilikle beklemektedir.
Mehmet Ball?2006


ŞENKÖY KALKINDIRMA PROJES?/span>

Şenköy,
İstanbul'a en yakın ve Marmaranın en güzel köyüdür.

Önermesi bizden ...

YALOVA / Şenköy'?Kalkındırma Projeleri:

YALOVA Şenköy'de üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ile ilgili Öneri Projeleri.

-Şenköyün derelerinden güldür güldür akıp denize giden akarsuların değerlendirilerek; Değirmendere mevkiinde bir -Sulama Baraj? kurulmas?gerekir. Dolayısıyla kurulacak bu baraj sayesinde , bahçelerin daha verimli sulama ve bol Kızılcık üretimi yapma imkanına kavuşacaktır.

-Şenköy bir yanda masmavi deniz, bir yanda uçsuz bucaksız geni?orman, bir tarafta verimli bahçeleri, diğer tarafta da İstanbula yakınlığ?nedeniyle yaz-kış turistik geziye uygun harikulade bir doğal/otantik köydür.
Ve dahi her türlü ve en güzel doğa resimlerini burada çekmek mümkündür.

-Ormanlarında yetişen bol miktardaki Kestane ve Ihlamurların daha verimli şekilde değerlendirilmesi
Ve
-Bahçelerinde yetişen, Kızılcık, Zeytin Elma, Kivi vb. meyvalarının bol miktarda üretilmesinden dolay?bunlar?üretecek/mamule dönüştürecek atölyeler kurulmas?ve bir marka edinilerek pazarlanmas?gerekir.

-Şenköyün bakir Engere koyuna balıkçı barınaklar?yapılarak Balıkçılığın yaygınlaştırılmas? Denizden faydalandırılmas?gerekir.

-İstanbula yakın olmas?nedeniyle, bu essiz doğal güzelliklerin tanıtım?için turlar düzenlenmesi, izcilik kamplar?vb. kurulmas?gerekir.

-Av turizmini geliştirilerek yaz-kış dağlarda av turlar? düzenlenebilir.

-Her sene Ağustos ayının ilk pazar gün?düzenlenen -Kızılcık Şenlikleri,- önce ülke geneline, sonra dünya geneline hitap edecek Festival dönüştürülmesiyle kızılcığın tanıtımının yaygınlaştırılmas?sağlanmalıdır.

Tüm bunlar?yapacak Kooparatif tür?bir İşletme kurularak Şenköyün gençlerine i?istihdam?sağlanabilir.
Mehmet Ball?2004BAZLAMBA?KALKINDIRMA PROJES?


Önermesi bizden ...

Bazlamba??Kalkındırma Projeleri:

Yozgat Bazlamba?Kasabasının kalkınmasına büyük katk?sağlayacak öneri projeleri:

-Büyük Kilise mevkinin altında keşfedilen kömür rezervlerinin isletmeye açılmas?

-Çalındibi mevkiinde yeni keşfedilen ve büyük rezervlere sahip mermerlerin çıkartılıp il dışına götürülmesinin önüne geçilerek, Kasabanın ekonomik açıdan güçlenmesi ve gençlere i?istihdam?sağlamak için, Mermerin çıkarıldığ?yerinde işletmesi amacıyla Kasabaya bir -Mermer Fabrikas? kurulmas?

-Kasabanın hemen altından geçen ve Karadeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Samsun-Ankara Transit Büyük Otoyolun üzerine kurulacak -Bazlamba?Dinlenme Tesisleri- yapılmas?

-Bir zamanlar dünyaya senede 350-400 adet okumu?ulema ( Molla) yetiştiren Bazlamba?Medresesinin günün şartlarına göre yeniden ihya edilerek, yatıl?yurt/okul vb. bir Sosyal Tesis yapılmas?

-Üniversite veya ilgili makamlarca, verimi yüksek Kümbet Ovasına uygun bitki türlerinin yeniden araştırılarak yüksek verim getirici bitkilerin ekiminin sağlanmas?

-Kümbet Ovasının hemen kenarından geçen Çekere Irmağından daha çok yararlanılmasının sağlanmas?br />
-Bazlamba?Mağaras?Mevkiinde yer alan ba?ve bahçelerin yeniden üzüm asmalarının dikilerek, o eski ihtişaml?bağların canlandırılmas?ve üzüm mamülünün yapılmas?..

- Ba?yamaçlarına dikilecek uygun Ceviz fidanlar?verimliliğin artırılmas? Yüksek miktarda üretilecek olan Cevizin dahi Festivalinin düzenlenmesi.

-Geni?pelit ormanlarında yeralan iki güzel yaylasının yazlık ve kışlık turizme açılmas? Kocalan Yaylas?ve Geçioluk Yaylas? Güll?Deresi...

-Bu yaylalarda kişin Av Turizmi düzenlenmesi, Yazın ise Kasaba dışındaki hemşehrilerin faydalanabilmesi için -Yayla Senlikleri- düzenlenmesi..

-Kasabanın hemen üstünde yer alan Mantarlık mevkiindei Daşlığın ardında veya Torluk tepesinin üstünde ormana yakın, -Modern Hayvan Tesisleri- kurularak Hayvan besiciliğinin yapılmas?.

-Kasabaya haftanın bir gün?kurulacak şekilde -Pazar Yeri açılmas?

-En önemlisi de bütün bu projeleri kucaklayarak harekete geçirecek bir güçl?Kooparatifin kurulmas?gerekir:
Kurulacak kooparatif sayesinde, hem ticari faaliyet sağlanırken hem de Bazlambaçl?gençlerin sigortal?bir i?istihdam?sağlanmış olacaktır.
Mehmet Ball?1993.

_________________________________
Zaman?geldikçe bu ve diğer Proje çalışmalarım sizlerle detayl?olarak paylaşılacaktır.Üzerinde Çalışarak Katk?Sağladığ?Kurumsal Projeler.
 
İETT'YE KURUMSAL SPONSORLUK VE MİLL?SPORCU KAZANDIRMA PROJES?/span>

2012 yılında bu Projeyi hazırlayarak ilgili makama sunmu?ancak yasal mevzuata takılmıştır.
 
İETT ENGELL?İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK SİSTEMİNİN KURULMASI

2012 yılında bu projeyi başlatmış fakat görev değişikliği nedeniyle dosyay?devretmiştir.
 

İETT STAJYER YÖNETİM SİSTEM?/span>

2012 yılında bu projeyi başlatmış fakat görev değişikliği nedeniyle dosyay?devretmiştir.

 
İETT PERSONEL YILLIK İZİNLERİN REHABİLİTASYONU

2012 yılında bu projeyi başlatmış fakat görev değişikliği nedeniyle dosyay?devretmiştir.
 
İETT EYS SİSTEM?KURULMASI PROJESİNDE YER ALDI

İETT Genel Müdürlü?uuml;nün ilk olarak 2011 yılında başlattığ?: İSO: 9001- İSO: 14001 - OHSAS: 18001
Kalite Belgelendirmesiyle, hayata geçirilen bu projede yer alanlar ile birlikte, Makamca Plaketle Ödüllendirilmiştir.
 
İETT STRATEJİK PLANIN HAZIRLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyes'ne bağl?İETT Genel Müdürlü?uuml;nün ilk 2008 - 2012 Stratejik Planının hazırlanmasında Kurul Üyesi olarak görev almıştır.
 
MEMUR SENDİKASI KURUCU ÜYELİĞ?/span>
Türkiye'de Memur Sendikacılığın ilkdefa yasal mevzuata kavuşmasıyla; Bem-Bir-Sen Sendikas? İETT Şubesinin 2002 yılında ilk resmi kurucularından olup,uzun süre bu sendikanın Mali Sekreterlik görevini üstlenmiştir.
 
İETT PDKS SİSTEMİNİN KURULMASI

İETT 2004 yılında ilk Personel Devam Kontrol Sistemi Kurulmas?Projesinde yer ald?


Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra online nz Super Kamagra kaufen in Deutschland super kamagra kaufen Kamagra 100mg kaufen in Deutschland kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie Cialis en ligne, achat Viagra sans ordonnance, acheter Cialis en ligne viagra sans ordonnance Acheter levitra en france, acheter levitra en france, acheter levitra pas cher, levitra dosage, levitra viagra ou cialis, levitra france - IDEE levitra generique pas cher

Nos Meilleures Ventes: Acheter Viagra, Cialis, Levitra en ligne Levitra prix Viagra 100mg prix en pharmacie, prix du viagra 100mg en pharmacie, viagra 100mg prix pharmacie,viagra prix,viagra pharmacie viagra prix KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique