ANASAYFA
SÖZLERİ Mehmet BALLI'ya ait Zemheri'ce Sözler [ kelam-ı kibar ]

YÜREĞİMDEN GELENLER

Zemheri

Gerçek yazar ve sanatçının ideolojisi olmaz; varsa da sanatına yedirir. [Mballı]

Bizi geçen bizdendir…[Mballı]

Çok kitap okuyan insanlar; nitelikli kitabı bilen, sözcükleri yerinde kullanan ve akıcı konuşan, çok konuda fikir sahibi, iyi hayal kurabilen, geniş kapsamlı düşünen ve imrenilmesi gereken hoş insanlardır. [Mballı]

İnsanlara olduğun kattan bakmak lazım, ne yukarıdan ne aşağıdan… [Mballı]

İnsan,
dikey Allah'a, yatay biribirine bağlıdır;
Eğer dikey akit bozulursa yatay akitte çürür!
[Mballı]
Kul hakkı ne büyük bir vebaldir, iyi ki öbür dünya var!
“hakkımı helal etmiyorum”
dedirten bir ... ölmekten korksun. [Mballı]
İslam Dünyasının ilerleyemeyişinin baş nedeni; bilgi temelli, stratejik, yol ve yöntem bilememe eksikliğinden kaynaklanmaktadır. [Mballı]

Yol arkadaşın vardır, azık gibidir;acıkınca hatırlar/sın
Yol arkadaşın vardır, kazma gibidir; zorda kalınca arar/sın
Yol arkadaşın vardır, sözlük gibidir; yanından hiç ayırma/zsın.[Mballı]

Hangi münevver bozuk lisanla konuşuyorsa o vebal ona yeter! [Mballı]
Dünya bizim gurbetimizdir, asıl hüzün Allah'a.[Mballı]
Ahlak sadece islami değil insani bir kavramdır. [Mballı]
Güneş, köyün değilde köylünün üzerine doğarsa, bereket o köyden kalkar.[Mballı]

Bugün çocuklarımıza okumayı sevdirmekten çok daha önemli bir şey olamaz.[Mballı]

Henüz Allah kokan bebeğin  gülmeyi bilmeden gülümsemesi O’nun kudretinden değil de nedir?[Mballı]

Biz köklü ecdadın mirasçılarıyız; küllenmişiz, közü çıkartacak bir nefese ihtiyaç var.[Mballı]

Ben-liği öldürmeli ki Sen-likte dirilelim.[Mballı]

Kur'anı ruhi ile okuyanlar, O'nun ruhu ile canlanırlar.[Mballı]

Allah vesilesiz duaya bakmaz, vesile Allah'ın sevdiği insandır.[Mballı]

Dünyanın en hızlı aracı ne at, ne araba, ne de rüzgardır; sadece ve sadece kalptir.[Mballı]

Varlıkla yokluk arasında yenilenme ...[Mballı]

Hz. Peygamber; gül kokumuz, ney sesimiz, kirpiklerimizle zikrimizdir. [Mballı]

İnanarak benim-senin, ben-sen, diyorsan tehlikedesin demektir; sen bile sana ait değilken! [Mballı]

İnsanların tevekkülü ne ise Allah ona göre muamele eder.[Mballı]
Bu dünya zulmettir, Güneş ve Ay kararsın korkarsın.[Mballı]
Kıblesi yanlış olanın her şeyi yanlıştır.[Mballı]
Cesedini alçalt ki ruhun yükselsin.[Mballı]
Yeryüzündeki melekleri görmek istiyorsanız çocuklara bakınız!.[Mballı]
Ateşi yakan tek şey Nur'dur.[Mballı]
Kalp bir âlemdir.[Mballı]
Biz kalbinden habersiz insanlarız.[Mballı]
Alemin kaynağında aşkın gücü vardır.[Mballı]
Bilmek bile bildiğini zannetmektir.[Mballı]
Kalbinizi nefis idare eder.[Mballı]
Her şey Allaha hizmet ediyor.[Mballı]
Kainatın mayası aşktır, her şey ondan türemiştir.[Mballı]
Tasavvuf nefsi temizlerken kalbi düzenler. [Mballı]

Kalbin üç hali vardır; Best hali/ kalbin açılmış hali, Kasvet hali/ kalbin sıkışması, Garam hali/kalbin aşka yanması. Kalbini Yokla! [Mballı]

Allah'ın çizdiğine muhalif olmak şirk'tir. [Mballı]
Hiç bir güç karşı konulamaz değildir, nereden dokunacağına bağlı.[Mballı]
Din iki şeyi kabul etmez; haram ve yalanı yani yani kul hakkı ve dürüstlük! [Mballı]
Hz. Peygamber (SAV) bile düzeltemediği Ebucehillerin etrafımızı sardığı bir dünyadayız. [Mballı]

Herkesin kendi içinde aczi vardır.[Mballı]

Sufiler günahlarından arındıkça Allah'ın çekim alanına girer.[Mballı]

Ateş korkutucudur ama sizi ısıtır.[Mballı]
Kalbi mutmain olmuş, tam iman sahibi bir Mümin'in, yıldızlara dokunmaması mümkün değildir. [Mballı]
Kurban'ın ulviyeti; kanı kanına, canı canına karşı gelmesidir, kesebilenler için. [Mballı]

Allaha yoğunlaşın! [Mballı]

Zulmün ve haramın döndüğü bir sistemde benim bir hedefim olamaz!.. [Mballı]
Ruh iki kanatlıdır; biri korku diğeri ümittir.[Mballı]

Deniz olduktan sonra sen artık temizleyicisindir.[Mballı]

Kalp bir göldür; akan ırmağın taşıdığı iyilikler ya da kötülüklerle beslenir.[Mballı]
Biz sebeplere muhtacız.[Mballı]
Müslüman kaliteli olmalıdır; okuyan, üreten, gülümseyen, dürüst, erdemli, güzel ahlak sahibi, insanlara yardımcı olan ve büyük düşünen.[Mballı]
Günümüz Müslümanları kendi çıkarları doğrultusunda Kur'andan veya Hadis'den mutlaka bir yorum çıkartabilmektedirler... [Mballı]
Vatan sevgisi lafla değil, ürtemekle olur;
üretilen fikir eyleme dönüşürse hayat bulur. [Mballı]
Son yüz yılda;
Müslümanlar köylü kalıp fakirleşirken,
şehre inip zenginleşen ahlaksız burjuva sermayesi olmuştur. [Mballı]
Dini otoritelerin (ilahiyat vb.) yeterince görevini yapmadığı ortamda, eksik ve yanlış bilgilerin hakim olduğu bir çürümüşlük yaşanır. [Mballı]
Okuyan ve okutan,
Seven ve Sevilen


Kazanan ve Kazandıran,


Paylaşan ve Paylaşılabilen,


Gülen ve Gülümseten,


İncinmeyen ve İncitmeyen,

GÜZEL İNSAN'dır


[Mballı]

Ve Adil
Ve Akıllı
Ve Cesur
Ve Dürüst
Ve Cömert
Ve Cefakar
Ve Empatik
Ve Vefakar
Ve Sempatik
Ve Namuslu
Ve Çalışkan
insan
KALİTELİ İNSAN dır.
[Mballı]

Beddua yerine Dua eden,


Konuşmak yerine Hakkını arayan,
Yere tükürmeyen
Kadınını dövmeyen,
Vergisini kaçırmayan,
Kaçak Elektrik kullanmayan,
Baktığını Görebilen,
insan
BÜYÜK İNSAN dır.
[Mballı]
Git demeden gitmesini bil,
Ver demeden vermesini bil,
Sus demeden susmasını bil,
Gör demeden görmesini bil.
[Mballı]
Samimi olan,
Sahici olan,
Yaptığı işi seven,
Sevdiği işi yapan,
Kendi kendini motive edebilen,
Sevgi dolu coşkulu olabilen,
Enerji verme moduna girebilen
Kaderci, duygusal olmayan,
Sempatik, bilgili, cesur olan
BAŞARILI İNSAN dır.
[Mballı]
DİMAĞIMDAN SÜZÜLENLER
Zemheri
Dünyanın en güzel ritmi, bir insanın Rabbi için atan Kalbidir. [Mballı]

Şairlikte iddiam yoktur ama şiirin ne olduğunu biliyorum; asıl şiir şairin ısıtıp damıttığı şiirdir. [Mballı]

Ne zaman yağmur yağsa bu şehre aşıklar ıslanır önce. [Mballı]

Sanat altın gibidir, sanatçıda...
Altın topraktan çıktıktan, Sanatçı toprağa girdikten sonra kıymetlidir bu garip dünyada. Aslında bu bir kader değil kederdir... [Mballı]

Nesirde iyi olduğum söylenir; Romanın ne olduğunu, Tarihi Romanın ise ne olmadığını iyi biliyorum. [Mballı]

Şair/yazar olmak; sözlük okumaktır... [Mballı]

Çocuklarınıza 'uydurma!' Demeyin, bırakın uydursunlar;
zira Edebiyat 'uydurma' sanatıdır, yani 'hayal kurmak' [Mballı]

Nesirde iyi olduğum söylenir; Romanın ne olduğunu, Tarihi Romanın ise ne olmadığını iyi biliyorum. [Mballı]

Okuyun okuyun! Okumazsanız onlar sizin canınıza okur...[Mballı]
BEN değil BİZ... [Mballı]
Bilgelik, birbiriyle çatışan iki fikri kafasında taşıyabilen insandadır. [Mballı]

İyinin fiyatı sorulmaz, alınır! [Mballı]

İnsan biriktire biriktire sonra dert sahibi oluyor! biriktirmeyin, ömür kısa, sizden kıymetlisi yok. Gülümseyip geçin...[Mballı]

Cesur olmak lazımdır, ateşi kucaklayacak kadar! [Mballı]
Bütün kentler ölümlüdür, İstanbul hariç! [Mballı]
Önce, hakedeceksin! [Mballı]

Bizim aleme ve varlığa dikkatli bir bakışımız vardır. [Mballı]

Şiirin üç hali vardır: Anlaşılır şiir: Süt gibi ilham yeterlidir. Kapalı Şiir: Yoğurt gibi ilhamın yanı sıra şairin gayretini talep eder. Kilitli Şiir: tereyağı gibi ilham ve gayretin yanı sıra şairin sabrını ve titizliğini mecburi kılar. [Mballı]

İnsan, sevdiğine kalbinden gider. [Mballı]

İnsan, sevile sevile sevmeyi öğrenir. [Mballı]

Biribirini seven eşler arkasında güzel nesil bırakırlar. [Mballı]

Herkesin Put'u kendine! [Mballı]

Sizin yüzünüz gülsün ki ben nasipleneyim! [Mballı]
'Eğitim'i, bu millete 'hap' yapıp yutturmak lazımdır. [Mballı]

'Sevgi', çocuklarınız için en verimli 'toprak'tır [Mballı]

Televizyonun emzirdiği çocuklar yetiştiriyoruz, ne yazık ki! [Mballı]
Topraktan uzaklaşan insanlıktan da uzaklaşır. [Mballı]
Hiçbir şey sizden daha değerli değildir. [Mballı]
Aşkta coşar yorulurum, Sevgide durulur huzur bulurum. [Mballı]
'Yazan’ı, 'okuyan’ından daha çok olan bir millet haline geldik! [Mballı]
Açgözlü adamın, insan öğüten değirmenine su taşımam. [Mballı]
İnsanın omuzlarındaki en ağır yük cahilliktir. [Mballı]
'Sevgi'yi 'virüs' yapıp bütün dünyaya yaymak lazım. [Mballı]
Kendi özümüzü kaybettik, özendiğimiz Batı'nın özünü de kabullenemedik, iki arada kalakaldık! [Mballı]

Nasıl ki matematiğe ihtiyacı varsa  insanın, edebiyata da ihtiyacı vardır; para, cebini doldurup midesini doyuruyorsa,
kitap da, kalbini doldurup zihnini doyurur. [Mballı]

Klavye şovelyeliği yapmanıza gerek yok, samimi olun yeter. [Mballı]
Eleştiri, yaratıcı hoşnutluk muhalefetidir. [Mballı]
Bütün diller Allah'ındır, birbiriyle alış-veriş yapar, dilde ideoloji yaparsanız, dili fakir bırakırsınız. [Mballı]
Sorunsuz belki ama doyumsuz bir gençlik yetiştiriyoruz. [Mballı]
Tüm şiirleri bir insana yazmak yerine,  zamanım olsaydı her insana bir şiir yazardım. [Mballı]
Aşka yürüyenin ayakları yerden kesilir. [Mballı]
Dürüstlüğümüzün yükü o kadar ağırlaşıyor ki bazen taşımakta zorlanıyorum!.. [Mballı]
Kudret bizde değil, biz tebliğ ederiz. [Mballı]
Sen neyi dinlersen tabiatın o olur.[Mballı]
Ben, patronunun kalemşörlüğünü yapmayan, bağımsız ve bağlantısız bir yazarım, bu yüzden yazarım. [Mballı]
Ne kadar zanaatkar olursanız olun, para kazanamıyorsanız kıymeti yoktur. [Mballı]
Eğitim şarttır ama kaliteli eğitim daha da şarttır. [Mballı]
Her şey delile bağlıdır.[Mballı]
Kitap, Kainat, Kalp; biribirine bakan aynalardır.[Mballı]
Bir insanlar vardır, birde Güzel İnsanlar:
Güzel insanlar güzel eserleriyle ölümsüzdürler. [Mballı]
Ne hikmet tir ki; çoğu insanın adı ya da soyadları karakterleri ile doğru orantılıdır. [Mballı]
Müslümanlar 9.yüzyıldan günümüze değin, İslam coğrafyasındaki Bilim, Sanat, Eğitimde yenileşmeyi (Rönesans) gerçekleştirememenin sancısıyla meşguldürler.
İnsan olmanın TSE si dürüst olmaktır. [Mballı]
Ayaklar oldu çakma baş. [Mballı]
Küresel sömürü düzeninin iki ayağı vardır;
İşçinin alın terini çalan kapitalist sermaye, yetimin hakkını yiyen muhafazakarlar. [Mballı]
Kazanılan derbi maçları yürekli futbolcularla oynanır, korkaklarla değil...
Dünyada, stadyumlara eğlenmek için, bizde ise deşarj olmak için gidilir. [Mballı]
İhtiyaçlar kaynaklarla sınırlıdır, sınırsız olansa hırs ve ihtiraslardır. [Mballı]
Eleştirdiğiniz yanlışa sizde düşüyorsanız, cehenneme postu serdiniz demektir. [Mballı]
Öğretimle eğitim arasındaki fark, çikolotayı tarif etmekle yemek arasındaki fark kadardır. [Mballı]
Amerikayı İngilizler bulup devletleştirmişlerdir ama
sahip çıkıp yönetenlerse İsrailliler olmuştur. [Mballı]
Yaptıklarınızdan hesaba çekileceğiniz muhakkak da,
yapmanız gerekipte yapmadıklarınızdan da hesaba çekileceğinizin farkında mısınız? [Mballı]
Çoğunluğun yönetimi olarak bilinen demokrasi, aslında azınlığın bakiliğini ve haklarını da koruyan bir yönetim şekli olarak algılanmalıdır. [Mballı]
Ölümden korkmuyorum ama hayatın benden sonra da devam edeceğine bir türlü kabullenemiyorum. [Mballı]
Hayatın iki yüzü vardır;
İçerinizde ne kadar huzur ve sevgiyle dolu ise,
dışarıda o kadar hırçın ve acımasızllık vardır... [Mballı]
Millet olarak şanlı bir tarih yapmışız ama çok azını yazmışız. [Mballı]
Bilinçli ebeveyn çocuklarına; çok televizyon değil çok kitap okutur. [Mballı]
Bilginin ve Sevginin temel değerler olduğu bir ortamı oluşturmak için çalışıyorum. [Mballı]
Kafamı kuma sokacağım lakin kum bile kalmamış![Mballı]
Ülkemin neresinde bir sorun var benim sorunumdur,
Dünyanın neresinde bir acı var benim acımdır!
[Mballı]
İşveren, işgörenin bilgi beceri ve yeteneğini iyi değerlendirir,
maddi ve manevi katkılarla da iyi motivasyon sağlarsa,
yapılan işin kalitesi, işyerrinin de imajı yükselir.
[Mballı]
Yukarıdaki sözlerin izinsiz ya da ismimsiz kullanılmasına müsade edilmemektedir. Lütfen emeğe saygı.