FIKIH İLMİ ve İLMİHÂL KİTAPLARI

DİN NEDİR?
-Din nedir?
-Resûl ile nebi arasında ne fark vardır?
-Bütün peygamberler neleri bildirmiştir?
-Günümüzde kaç çeşit din vardır?
-İlkel din nedir?
-İlâhî din nedir, kaça ayrılır?
-Bozulmuş dinler nelerdir?
-Hak din nedir?
-Bugün yeryüzünde hak din var mıdır?
-Âhirette kimler ni'mete kavuşacak?
-Bugün hak dinden başkasına uyulabilir mi?

ÎMÂN NEDİR?
-Îmân nedir?
-Îmânı korumak için ne yapmak lâzımdır?
-Müslüman kimdir?
-Îmânla amelin birbiri ile ilişkisi nedir?
-Îmânın şartı kaçtır?
-İnanılacak işlerde öncelik var mıdır?
-Allahü teâlâya îmân
-Meleklere îmân
-Meleklerin özellikleri nelerdir?
-Kitaplara îmân
-Kaç kitap gelmiştir?
-Kur'ân-ı kerîmin özellikleri nelerdir?
-Peygamberlere îmân
-Peygamberlerin sıfatları nelerdir ve bunların ma'nâları nedir?
-Âhiret gününe îmân
-Kıyâmetin büyük alâmetleri nelerdir?
-Kabirde ne sorulacaktır?
-Kimler kabir sorularına cevap verecek, kimler veremiyecek?
-Kadere îmân
-Âmentüdeki, Kelime-i şehâdetin ma'nâsı nedir?
-Îmânın geçerli olması için ne gibi şartlar lâzımdır?

EHL-İ SÜNNET VEL CEMÂ'AT
-Ehl-i sünnet vel cemâ'at ne demektir?
-Ehl-i sünnet olmak için lâzım olan i'tikâd bilgileri nelerdir?
-Bid'at ne demektir?
-Günümüzde yaygın olarak yapılan bid'atler nelerdir?
-Küfür nedir?
-İnsanı küfre, îmânsızlığa düşüren şeyler nelerdir?
-Allahtan başkası için yarattı denir mi?
-Gayrı müslimlerin yaptıklarını beğenmek küfür müdür?

DİNDE İBÂDETİN YERİ
-İbâdet nedir?
-Îmândan sonra ilk lâzım olan nedir?
-Tefsîr ve hadîs kitaplarından din öğrenilir mi?
-Îmân edip, ilim öğrendikten sonra ne yapmak lâzımdır?
-Dînin emirlerini yapmakta bir sıra var mıdır?
-İbâdetlerdeki niyetin önemi nedir?
-Harâmlar iyi niyet ile işlenebir mi?
-Harâmdan kaçmaya sevâb verilir mi?
-Kalp temizliği yeterli mi?
-İbadeti kötü niyetle yapana sevab verilir mi?
-Niyeti düzeltmek için ne yapmalıdır?
-Din bilgileri akıl ile anlaşılır mı?
-Mükellef kime denir?
-Ef'âl-i mükellefîn nedir?

ABDEST ALMAK
-Namazın farzları nelerdir?
-Abdestin farzları nelerdir?
-Abdestin sünnetleri nelerdir?
-Edeb ne demektir?
-Abdestin edebleri nelerdir?
-Sünnet üzere abdest nasıl alınır?
-Kaplama mesh
-Abdesti bozan şeyler nelerdir?
-Abdesti bozmayan şeyler nelerdir?
-Abdestin mekrûhları nelerdir?

MEST ÜZERİNE MESH
-Mest nedir ve özellikleri nelerdir?
-Mest üzerine meshin müddeti ne kadardır?
-Mest üzerine mesh yapmak için abdestli mi giyilmiş olmalı?
-Yırtık meste mesh yapılır mı?
-Sünnet üzere mesh nasıl yapılır?
-Mest üzerine ikinci bir mest giyilebilir mi?
-Mesh hangi hallerde bozulur?
-Sargıya mesh nasıl yapılır?
-Özür sâhibi kime denir?
-Ne zaman özür sahibi olunur?
-Özür sâhibinin abdesti ne zaman bozulur?
-Özrü bir namaz vaktinin tamamında gelmiyen kimse Mâlikîyi taklid edebilir mi?
-Özrün devam edip etmemesi nasıl anlaşılır?
-Özürlü kimse özürsüze imâm olabilir mi?

GUSÜL ABDESTİ
-Guslü gerektiren hâller nelerdir?
-Cünüb olan neleri yapamaz?
-Guslü gerektirmeyen hâller nelerdir?
-Guslün farzı kaçtır?
-Guslün sünnetleri nelerdir?
-Sünnet üzere nasıl gusledilir?
-Cünüb iken tırnak kesilir mi?

KADINLARA ÂİT BİLGİLER
-Hayz ve nifâs hakkında kâfi bilgi verir misiniz?
-İki hayz arasındaki temizlik müddeti ne kadardır?
-Âdetin değişmesi nasıl olur?
-Ramazanda hayzı kesilen kadın ne yapar?
-Nifâs nedir?
-Hayz veya nifâs hâlinde olan kadınlar neler yapamaz?
-İdrar kaçıran, abdest tutmakta zorluk çekenler Mâlikîyi taklîd etmeli midir?
-Mâlikî mezhebini taklîd eden, nelere dikkat etmelidir?
-Başka bir mezhebi taklîd mezheb değiştirmek mi olur?

TEYEMMÜM
-Teyemmüm Nedir?
-Teyemmümün farzı nelerdir?
-Teyemmüm hangi hâllerde yapılır?
-Teyemmüme niyet nasıl olur?
-Teyemmümün sünnetleri nelerdir?
-Namazı kaçırmamak için teyemmüm edilir mi?
-Sünnet üzere teyemmüm nasıl olur?
-Namaz vaktinden önce teyemmüm edilir mi?
-Toprak cinsinden olmıyan şeyler ile teyemmüm olur mu?
-Hasta, hangi hâllerde teyemmüm eder?
-Para ile abdest aldırılır mı?

NECÂSETTEN TEMİZLİK
-Necâsetten tahâret, temizlik nedir?
-Temizleme şekilleri
-Necâsetin çeşitleri nelerdir?
-Elbisede necâset bulaşan yer unutulsa ne yapılır?
-İstincâ nedir?
-İstibrâ nedir?
-Tavuğu, kursağı çıkarılmadan kaynar suda haşlamak câiz olur mu?
-Necâseti yıkamakta bir sayı var mıdır?

SULAR ve ÇEŞİTLERİ
-Abdest ve gusülde hangi sular kullanılır?
-Büyük havuz nedir?
-Küçük havuz nedir?
-Artık nedir?

SETR-İ AVRET (ÖRTÜLMESİ GEREKEN YERLER)
-Avret yeri nedir?
-Namazda örtülmesi gereken yerler nerelerdir?
-Namaz dışında da örtülmeleri gereken yerler nerelerdir?
-Kadınlar için belli bir örtü şekli var mıdır?

KIBLEYE DÖNMEK
-İstikbâl-i kıble ne demektir?
-Vâsıtalarda namaz nasıl kılınır?
-Kıbleyi bilmiyen ne yapar?

NAMAZ VAKİTLERİ
-Kaç vakit namaz farz kılınmıştır?
-Namazların başlangıç ve bitiş vakitleri nasıldır?
-Beş vakit namazın kılınması en uygun olan vakitler nedir?
-Namaz kılması mekrûh olan vakitler hangileridir?
-Namaz vakitlerinin ba'zılarının olmadığı yerlerde, meselâ kutuplarda namaz nasıl kılınır?
-Bir namazı vaktinden önce kılmak câiz olur mu?

NAMAZ NASIL KILINIR?
-İki rek'atlık bir namaz nasıl kılınır?
-Dört rek'atli sünnetin kılınışı
-Namaz kılmanın hükmü nedir?
-Namaza niyet nasıl yapılır?
-Dil ile niyet
-İmâmın niyeti
-İftitâh tekbîri nedir?
-Kadının, erkeğe göre, namazda farklı olduğu yerler nelerdir?
-Kıyâm nedir?
-Sandalyede namaz
-Kırâat nedir?
-Rükü' nedir?
-Secde nedir ve nasıl yapılır?
-Ka'de-i ahîre nedir?
-Namazdan sonra duâ nasıl yapılır?
-Duâdan sonra

EZÂN VE İKÂMET
-Ezân okumanın hükmü nedir?
-İkâmet nedir?
-Ezânı kimler okuyabilir?
-Hangi hâllerde ezân ve ikâmet okunur?
-Cemâ'ati belli olan mahalle câmilerinde ezân ve ikâmet tekrar okunur mu?
-Ezânı işiten kimse ne yapar?

YOLCULUKTA NAMAZ
-Seferî kime denir? Bir kimse ne zaman seferî olur?
-Seferîliğin başlaması
-Üç günlük mesâfe ne kadardır?
-Şâfiî ve Mâlikî'de sefer mesâfesi ve müddeti ne kadardır?
-Üç günlük yola süratli bir vâsıta ile giden seferî olur mu?
-Seferî olan, namazları nasıl kılar?
-Seferde ezân ve ikâmet
-Misâfir imama uymak
-Sefer için niyete lüzûm var mıdır?
-Şoförlerin seferiliği
-Seferde kazâya kalan namazı, mukîmken, kaç rek'at olarak kılmak lâzımdır?
-Mestli kimse, abdestli olarak sefere çıksa, 3 günlük mesh müddeti ne zaman başlar?
-Namaz vaktinin sonunda sefere çıkan veya vaktin sonunda vatanına gelen o vakitlerin namazlarını kılmamış ise kaç rek'at kılar?
-Otobüste namaz nasıl kılınır?
-Gemide namaz nasıl kılınır?
-Seferî, seferde Şâfiî veya Mâlikî'yi taklîd ederek iki namazı cem edebilir mi?
-Bir kimse Mekke-i mükerremede veya başka yerde niyet etmeden 15 günden fazla kalsa, seferî olur mu?
-Kaç çeşit vatan vardır?
-Çocuğun vatanı
-Vatan-ı ikâmet ne demektir?
-Vatan-ı süknâ ne demektir?
-Vatan-ı aslînin değişmesi nasıl olur?
-Vatan-ı ikâmet nasıl bozulur?

NAMAZIN VÂCİBLERİ
-Namazın vâcibleri nelerdir?
-Secde-i sehv nedir ve ne zaman yapılır?
-Namazda şaşırma

SECDE-İ TİLÂVET
-Secde-i tilâvet nedir ve nasıl yapılır?
-Abdestsizken secde âyetini duyan ne yapar?
-Şükür secdesi nedir ve nasıl yapılır?

NAMAZIN SÜNNETLERİ
-Namazın sünnetleri nelerdir?

NAMAZIN MÜSTEHABLARI
-Namazın müstehabları nelerdir?

NAMAZI BOZAN ŞEYLER
-Namazı bozan şeyler nelerdir?
-Namazın mekrûhları nelerdir?
-Namazı bozmanın mubâh olduğu yerler nelerdir?
-Namazı bozmayı gerektiren hâller nelerdir?
-Namaz dışında mekrûh olan şeyler nelerdir?

CÂMİLERE HÜRMET
-Câmi âdâbı nedir?
-Câmide dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

CEMÂ'AT İLE NAMAZ
-Cemâ'at ve İmâmlık nedir?
-Cemâ'ate gitmemeyi mubâh kılan mazeretler, özürler nelerdir?
-İmâm olmak için lâzım olan şartlar nelerdir?
-İmâma uymanın doğru olması için şartlar nelerdir?
-İmâma yetişmek nasıl olur?
-Namaza başlıyan kimsenin, yanında cemâ'at başlasa, nasıl davranır?
-İmâma uyan kimse nasıl saf tutar?
-Sabahın sünnetini kılmayan kimse cemâ'ati görürse ne yapar?
-İmâma uymak nasıl olur?
-İmâmın yapmadığı zaman cemâ'atin de yapmadığı şeyler nelerdir?
-İmâmın yapıp da cemâ'atin yapmadığı şeyler nelerdir?
-İmâm yapmazsa, cemâatin yapması lâzım olan şeyler nelerdir?
-Namaza geç kalıp, imâma, çeşitli rek'atlerde yetişen kimse, nasıl hareket eder?
-Mesbûk, imâm selâm vermeden teşehhüdü bitirirse ne yapar?
-Mukîmin seferî imâma, seferînin mukîm imâma uyması nasıl olur?

VİTİR NAMAZI
-Vitir namazı nasıl kılınır?

TERÂVİH NAMAZI
-Terâvîh namazı nedir ve nasıl kılınır?

BAYRAM NAMAZI
-Bayram namazı nasıl kılınır?
-Bayram namazlarından önce neler yapılmalıdır?
-Teşrik tekbirleri

CUM'A NAMAZI
-Cum'a namazı kaç rek'attir?
-Cum'a namazı nasıl kılınır?
-Cum'anın farz olmasının şartları nelerdir?
-Cum'anın vücûb şartları nelerdir?
-Cum'a hutbesinin hükmü nedir ve nasıl okunur?
-Cum'a günü sünnet olan şeyler nelerdir?

KAZÂ NAMAZLARI
-Namazın edâsı, iâdesi ve kazâsı ne demektir?
-Namaz hangi hâllerde kazâya bırakılabilir?
-Namazı kazâ edince günâhtan kurtulur muyuz?
-Tenbellikle kılınamamış farz borçları nasıl telâfi edilebilir?
-Başkasının yerine namaz kılınabilir mi?

ZEKÂT VERMEK
-Zekât kimlere farzdır?
-Zekât nelerden verilir?
-Zekât nasıl verilir?
-Nelerin zekâtı verilmez?
-Zekât vermenin belli bir tarihi var mıdır?
-Toprak mahsûllerinin zekâtını da vermek farz mıdır?
-Zekât kimlere verilir?
-Gayrı müslime zekât ve sadaka vermek câiz midir?
-Zekâta ait özet bilgi verebilir misiniz?
-Kurumlara zekât verilir mi?
-Eğrisi ve doğrusu
-Fakîre 100 gr. altın zekât verilse sahîh olur mu?
-Zenginlikte niçin altın esas alınıyor da gümüş esas alınmıyor?
-2 kg. ağırlığındaki gümüş tepsinin zekâtı nasıl verilir?
-Uşur veren fakîr, başkalarının verdiği uşru alabilir mi?
-Gülün uşru nasıl verilir?
-Çok masraf ediyor, çok az mahsûl alıyoruz. Yine uşur vermemiz gerekiyor mu?

RAMAZAN ORUCU
-Orucun farzları nelerdir?
-Ramazanın girişi nasıl tespit edilir?
-Orucun niyet vakti ne zaman başlar?
-Hayvanların zekâtı var mıdır?
-Hasta olanlar nasıl oruç tutar?
-Kutuplarda olan nasıl oruç tutar?
-Kaç çeşit oruç vardır?
-Orucu bozan şeylerin belli başlıları nelerdir?
-Orucu bozmayan şeyler nelerdir?
-Oruç keffâreti nedir, nasıl tutulur?

SADAKA-İ FITR
-Sadaka-i fıtr nedir ve nasıl verilir?
-Kimler fıtra verir?
-Fıtra miktarları
-Bir kimse, kendi malından başkasının fıtrasını verebilir mi?
-Sadaka-i fıtr ne zaman verilir?
-İhtiyaç eşyası nelerdir?
-Fakîr de sadaka-i fıtr verir mi?

AKİKA KESMEK
-Akîka nedir ve ne zaman kesilir?

KURBAN KESMEK
-Kimlere kurban kesmek vâcibdir?
-Neler ihtiyaç eşyasına girer?
-Büyük baş hayvana kaç kişi girebilir?
-Kurbanlık hayvanın vasıfları nelerdir?
-Kurbanını, hayır kurumuna hediye etmek istiyen kimse nasıl vekâlet verir?
-Kurban kesmesini bilmiyen, başkasına nasıl kestirir?
-Kurban ne zaman kesilir?
-Kurban kesilirken nelere dikkat edilir?

ADAK
-Adak nedir ve çeşitleri nelerdir?
-Adak etinden kimler yiyemez?
-Adağın şartları nelerdir?
-Hastanın iyi olması için evliyâya nasıl adak yapılır?
-Hastam için bir adak kesmek istiyorum. Horoz kurban olur mu?
-Adak kurbanının da bayramda mı kesilmesi lâzımdır?

YEMİN VE KEFFÂRETİ
-Yemîn nasıl olur?

SELÂMLAŞMAK
-Selâm nedir ve hükümleri nelerdir?

DİNİMİZDE KÂR HADDİ
-Dinimizde kâr haddi var mıdır?
-Piyasayı bilmemek
-Gaben-i fâhiş
-Ticarette ihsân ne demektir?
-Bir malı beğendirmek gayesiyle yemîn etmekte mahzûr var mıdır?
-Harama düşmeden kuyumculuk nasıl yapılır?

ÖDÜNÇ ALMAK
-Hangi durumda ödünç alınır? Alınan borcu geciktirmek uygun mudur?
-Boç ödememek veya borç vermemek günâh mıdır?

FAİZ
-Dînimizde fâizin hükmü nedir?

BİR KİMSE ŞUNLARI YAPMADAN UYUMAMALIDIR

EKLER
-Resimlerle Abdest
-Resimlerle Teyemmüm
-Resimlerle Namaz

-Sabah Namazının Kılınışı
-Öğle Namazının Kılınışı
-İkindi Namazının Kılınışı
-Akşam Namazının Kılınışı
-Yatsı Namazının Kılınışı
-Cuma Namazının Kılınışı

ANASAYFA