ANASAYFA
EDEBİYAT Bilgi & Sevgi üzerine...

Bizi İki Şey Ayakta Tutar; İnsanı Ayakta Tutan İBADET, İnsanlığı Ayakta Tutan MUAMELAT'tır.
Bu Her İkisinin de Temel Değeri; -BİLGİ VE SEVGİ-dir.

BİLGİ NEDİR?
Bilgi; insanoğlunun en değerli haz(i)nesidir.

Bilgi, öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçek, malumat, kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam diye tanımlanır. Bilgi düşünsel üründür.
Eşref-i mahlûkat olan insanı hayvandan ayıran en önemli özellik, öğrenme ve bu öğrendiği ‘bilgi’yi kullanma yeteneğine sahip olmasıdır.

Hepimiz bir zamanlar bebektik; annemize, babamıza bağımlı, hiçbir işini kendi halledemeyen ama sevimli mi sevimli, küçük canlılardık.
Bir insan olarak, dünyaya sıfır bir çip’le yani boş bir zihinle gelip, sonra bilgi denen şeyi beynimize yükleyerek büyür ve gelişiriz.
Dolayısıyla hayatımızın bahtlığı veya bedbahtlığı yirmi yaşlarına kadarki öğrendiğimiz “temel bilgiler”re bağlıdır.
Bahtlı olursa güzel insan,
Bedbaht olursa, bozulduğunda insandan tehlikelisi yoktur.
Bu nedenle bilgi ve öğrenme önemlidir. Yüce yaratıcı’nında ilk emir olarak “OKU” demesi bundan olsa gerek...
Peki,
- Doğru bilgi! Yanlış bilgi nedir? Nasıl ayırt edilir? Okumada seçicilik nedir? Okumak için tıklayınız...

SEVGİ NEDİR?
Sevgi kainatın mayasıdır.

Sevgi ; hoşa giden bir şeye eğilim; tutkuya dek varabilen bir ruh durumudur. Mutluluk hissiyatı, kalbin hazzıdır.
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu, bağlılıktır.
Sevgi muhabbettir, biraz ilerisi aşktır, daha ilerisi ise garam’dır.


- İnsan sevdiğine kalbinden yürür... okumak için tıklayınız...

- Sevmeyi hatırlamak... okumak için tıklayınız...