ANASAYFA ..:: Mehmet Ballı ile ücresiz Özgün Yazım Atölyesine Hoş Geldiniiz ::.. iletişim
ROMAN NEDİR?

Roman: olmuş ya da olabilir nitelikteki, duygu düşünce ve hayallerin yazıya dökülmesine denir.
Roman; Nesrin en zoru ama Edebiyatın en önemli dalıdır.

Her ne kadar Edebiyatta şiir en üstte dursa da Roman öne çıkar.

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.

Roman, hem gerçek bir olayı ya da hayali bir olayı 'gerçekçi' bir şekilde anlatmaktır. Yazar, anlattığı olayı, kişileri gerçekten olsa da bunları yeniden yaratarak verir.

Roman, yaşamın yeniden üretimi ya da yaratımıdır.

Romanda aslında romancının hayal gücü, sanatçı kişiliği, görgü ve bilgisiyle, zengin duygu ve düşüncesiyle yaratılan bir yaşam ortamı anlatılır.
Romancı, okuyucuyu etkilemek, okuyucunun ruhunda bir yankı uyandırmak amacındadır.

 

Akımlarına Göre Romanlar:

-Romantik, Realist (gerçekçi), Naturalist (doğalcı), Estetik, İzlenimci, Dışavurumcu, Toplumcu, Yeni roman, Post Modernist

Konularına Göre Romanlar:

Sosyal roman, Tarihî roman, Macera romanı, Tahlil romanı, Duygusal roman, Egzotik roman, Oluşum romanı, Didaktik roman, Köy romanı, Lirik roman,

Pastoral roman, Otobiyografik roman, Aşk romanı,

Bilimkurgu romanı, Belgesel roman

Sosyal roman:

Toplumsal sorunların işlendiği romanlardır. Bu tür romanlarda ekonomik sorunlar, sınıflar arası çatışmalar, rejim değişiklikleri, esaret, göç gibi toplumsal yaşamı doğrudan ilgilendiren konular anlatılır.

Tarihî roman:

Konusunu tarihten, tarihi bir olaydan ya da tarihi bir kahramandan alan  romana diyoruz. Zaman, Mekan, Dil ve üsluba dikkat ederek Anokranik sapma olmadan yazılan romanlardır.

Macera (serüven) romanı:

Günlük yaşamda gerçekleşmesi çok zor olan şaşırtıcı, gizemli olayları sürükleyici bir anlatımla ele alan romanlardır. Merak ve Macera sürükleyiciliği vardır.Kahramanlar olay ekseninde sürekli hareket hâlindedir. Bu romanlarda okuyucuya hoşça vakit geçirtmek amaçlanır.

Tahlil (çözümleme) romanı:

İnsanların ruhsal ve psikolojik durumlarını, olaylar karşısındaki tepkilerini ve davranış biçimlerini işleyen roman türüdür. Bu romanların hatıra türü yazılara yakın bir anlatımı vardır. Tahlil romanları, kişilerin ruhsal durumlarını ayrıntılarıyla çözümlemeye çalışır. Bu romanlarda görünen olaylardan çok, olayların kişi üzerindeki yansımaları konu edinilir. Ruhun derinliklerine inilir, bilinçaltındaki gizemli istekler açığa çıkarılmaya çalışılır. Bu nedenle bu romanlara “psikolojik roman’ da denir.

Dünya Edebiyatında Roman

Roman Avrupa’da sözlü edebiyattaki DESTAN türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais vermiştir.
Bugünkü roman 16. yüzyılda Rönesans’tan sonra Miguel de Cervantes’in Don Kişot’u roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.
19. Yüzyılda yetkin örneklerini vermeye başlamıştır.
20. yüzyıldaki sosyal ve teknolojik gelişmeler romana da yansımıştır.
21. 21. yüzyılda yani bugün roman daha çok post modernizme doğru kaymıştır

Türk Edebiyatında Roman

Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikâyeleriyle masallar tutmuştur.

- Türk edebiyatı bugünkü anlamda romanla Fransızcadan yapılan çeviriler sayesinde tanışmıştır.

Türk edebiyatında roman türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir.
Şemseddin Sami’nin ‘Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat” adlı eseri ilk yerli roman kabul edilir.

Edebî anlamda ilk roman örneklerinden biri kabul edilen
“İntibah’ ı Namık Kemal 1876 da yazmıştır.

- Batı edebiyatındaki yetkin örnekler ölçüsündeki romanları ise Halit Ziya Uşaklıgil:“
Maî ve Siyah”, “Aşk-ı Memnu” gibi eserleriyle yerli romana, teknik yönden Batılı bir nitelik kazandırmıştır.

ROMANIN YAZMANIN TEKNİK KURALI ŞÖYLEDİR

  Roman yazarken tıpkı bina inşa eder gibi bir Plan dahilinde olmalıdır.

  Bir Filmin Yapımcısı, Yönetmeni Senaristi… figüranlar, seti varsa

  Romanın da, Anlatıcısı, Başkahramanı, Yan kahramanı, Olaylar, Zaman ve Mekan

Giriş yani Serim:

- Roman olayının başı, burada verilir.
- Bir tasvirle veya bir aksiyonla başlanır.
- Romanın geneline yönelik flaşbeg  cümleler yazılır
- Yazar, Girişte, duvarda bir silah gösterilir, ileride o silahın patlayacağını Okuyucu bilir ve o merakla sürüklenir

- Ana karakter tanımlanır.

Gelişme yani Düğüm:

- Romanda olayının gelişip, açıldığı bölümdür.
- Olayların köpürtüldüğü kısımdır, Dallanıp budaklandığı yer.
- Yan karakterlerin tanımlandığı kısımdır.

Sonuç  yani Çözüm:

-Romandaki olayın açıklığa kavuştuğu, düğümün çözüldüğü bölümdür.
Okuyucunun heyecanı tavan yaptığı Sonuç bölümüdür

 

ROMANIN UNSURLARI

-Tema: Nasıl bir eser yazacağına karar vermek; Korku, tarihi,fantastik,Bilim kurgu gibi, içeriği
- Kurgu: Nereden nasıl başlamalı ve nasıl bir yol kat edilmeli gibi romanın ana çatısına diyorz
- Olay Örgüsü: Romanda olaylar bir bütünü oluşturmak için bölümler birbiriyle bağlanmalıdır.
- Karakterler: Ana karakter romanın omurgası yan karakterler ise onun destekçisidir. 
- Diyalog: Romanda hangi anlatıcı ve hangi bakış açısı ile anlatılacağına karar verme.
- Monolog: gösterme, kendi kendine konuşma, jest ve mimik hareketleriyle tiyatral konuşma
- Zaman yönetimi: Olayların geçtiği zaman, kitabın yazıldığı zaman ve okuyucunun okuduğu zaman
- Tasvir: Çevreyi tanımanın, eşyayı tanıtmanın en kolay yolduru. Romanın süsüdür.
- Mekân: Olayların geçtiği yer ve dönem merak konusudur. Mekan tanıtılmalıdır.
- Dil ve Üslup anlatım: Akıcı bir dil ve sade üslup kullanılmalı zamanın lehçesine dikkat edilmelidir.
- Romanın Tashih edilmesi: Romanı yazarken dilbilgisi kurallarına mümkün olduğunca uyulmalıdır.
- Romanın Son kontrolü: Roman demlenmeye bırakılmalı ve ara ara başkalarına da kontrol ettirilmeli


_____________________________________________________________________________

Mehmet Ballı
Not: Bu yazı izinsiz kullanılamaz. Lütfen izin alınız

her hakkı saklıdır | 2014 © copyrigt | yazarmehmetballi@gmail.com | web tasarım mballi | bu web sitesi ticari kazanç sağlamamaktadır.