ANASAYFA ..:: Mehmet Ballı ile ücresiz Özgün Yazım Atölyesine Hoş Geldiniiz ::.. iletişim

NESİR - DÜZ YAZI

Nesir, sözlükte 'yayma, saçma, dağıtma' anlamına gelen Arapça kökenli kavram olum mana itibarıyla; “manzum olmayan söz veya yazı”dır.
Daha geniş biçimde tanımlamak gerekirse nesir; 'herhangi bir duygu, düşünce, olay kurgu gibi şeylerin, dilin tabiî yapısına, gramer kaidelerine ve tekniğine uygun bir biçimde ve düz cümleler hâlinde yazılı veya sözlü olarak ifadesi'dir.

Halkın konuştuğu dile bağlı kalan bu nesir, geniş halk kitlelerine ulaşmak, insanlara bir şeyler öğretmek ve onları eğitmek maksadıyla yazılan eserlerde kullanılmıştır.

Edebiyat Yazı Türler 2 ye Ayrılır;

1- Nazım

Şiir, Destan, Ağıt, Mesnevi, Eleji

2- Nesir (Düz Yazı)

Roman , Öykü, Masal, Tiyatro, Deneme, Fıkra,
Makale, Biyografi, Otobiyografi, Eleştiri,
Anı, Gezi yazısı, Mizah, Edebi destan,
Sohbet, Nutuk (Söylev), Mülakat (Görüşme), Röportaj, Sempozyum, Forum, Münazara, Konferans…

Divan edebiyatı daha çok, şiir alanında geliştiğinden, düzyazı alanında şiir kadar yapıt ortaya konmamıştır. Bu alandaki yapıtlarda sanattan çok, öğreticilik esastır. Bundan dolayı; düzyazı, dili ve üslubu açısından üç ayrı bölüme ayrılır:

1- Sade Nesir
2- Orta Nesir
3- Süslü Nesir

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR (DÜZYAZI) TÜRLERİ

- Tezkireler
- Dini-Tasavvufi-Ahlaki Eserler
a. Tefsirler
b. Kur'an Tercümeleri
c. Kırk Hadis/Yüz Hadis
d. Fıkıh/Kelam
e. Fetvalar
- Menakıbnameler, Velayetnameler
- Surnameler
- Seyahatnameler
- Mektuplar/Münşeatlar
- Gazavatnameler, fetihnameler, zafernameler/Süleymannameler - Selimnameler
- Fermanlar
- Salnameler
- Siyasetnameler, öğüt verici eserler
- Vasiyetnameler
- Sefaretnameler
- Anı/Hatırat
- Tarihler


_____________________________________________________________________________

Mehmet Ballı
Not: Bu yazı izinsiz kullanılamaz. Lütfen izin alınız

her hakkı saklıdır | 2014 © copyrigt | yazarmehmetballi@gmail.com | web tasarım mballi | bu web sitesi ticari kazanç sağlamamaktadır.