ANASAYFA
ETKİNLİK Birlik Vakfı "Yazarlık ve Edötörlük Atölyesi" Öğrencilerine Editörlük Söyleşisi


Halk Edebiyatı Dergisi Editörü Mehmet Ballı, Yazarlık Atölyesi Öğrencilerine Editörlük Tecrübesini Aktardı:

Birlik Vakfı’nın hizmetlerinden olan “Yazı ve Editörlük Kursu” Edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım’ın yönetiminde sekiz yıldan beri devam ediyor ve bu kurslarda, yazı yazmanın usulleri ve yazı türleri öğretiliyor. Kursiyerlere zaman zaman öğretilen bilgilerin pratiğide gösteriliyor. Bu kapsamda, kursiyerlere öğrendikleri "Dergi ve Dergicilik" hakkında işin pratiğini anlatacak dergi editörleri çağırıldı. Bunlardan biri de Halk Edebiyatı Dergisi Editörü Mehmet Ballı idi. 30 Kasım 2015 günü, Birlik Vakfı Sultanahmet kurs merkezinde düzenlenen seminerde konuşan Mehmet Ballı, dergiciliğin püf noktalarını ve Halk Edebiyatı Dergisi hakkında bilgi verdi.

"Dergi çıkarmak bir dert edinmektir; ya heves için dergi çıkartılır ya da ideal içindir. Bizim geleceğe dair var olan derdimiz ve idealimizden dolayı dergiciliğe soyunduk. Dergicilik para kazandırmıyor olsa da dergisiz de olmuyor. Dergiler edebiyatın mutfağıdır: Usta yazarın zinde kalması, acemi yazarın pişmesi ve tecrübe kazanması için, okuyucununsa nitelikli yazıda buluştuğu bir okuldur dergiler adeta...

Dergicilik 5 aşamadan ibarettir:
1-Derginin Yasal Başvurusu:
Cumhuriyet Basın Savcılığı’na hitaben resmi bir üst yazı hazırlanır. “… Dergisi” adıyla bir dergi çıkarılmak üzere karar alındığı, bu karar ve 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince gerekli belgelerin hazırlanarak ekte sunulduğu belirtilir. Kararda yayın sahibinin adı ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü'nün adı mutlaka bulunmalıdır. gerekli yazal buşvuruların ardından ISSNO denen dergi numarası alınır.

2-Derginin Ekonomik Durumu:
Dergiler ya bir şirket, grup veya cemaat gibi tarafından finanse edilir ya da kendi ayaklarının üzerinde durmak için mücadele verir. Bu mücadele dergi batana kadar gider ve genellikel de batar!

3-Derginin Yayın Kurulu:
Derginin bir imtiyaz sahibi, yazı işleri müdür, yayından sorumlu müdür, derginin editörü, tasih grubu... gibi hiyeraşik sıralamadan oluşan derginin künyesi vardır. Bu sorumlular periyodik olarak bir araya gelir; yazılar toparlanır, yayıma hazır hale getirilir. Derginin ön kapak manşeti, arka kapak reklamı, iç kapak yazı ve görselleri vb. gibi dergiinin çizgisine uygun tasarımı hazırlandıktan sonra derginin kaba hali grafik tasarımcısına gönderilir.

4-Derginin Pazarlanması ve Okuyucusuna Ulaştırılması:
Günümüzde başvuran her dergi, Kültür Bakanlığı 100 kütüphanesine abone olmakta. Onun dışındaki abonelerine ulaşmak için dağıtım ağına ihtiyaç vardır. Büyük dağıtım ağı yüklü miktarda para istediği için dergiciler, genellikle PTT veya korgo gibi dağıtım ağını kullanırlar. Veya elden dağıtırlar.

4-Derginin Ruhu ve Amacı:
Dergicilik hevesle yürümez. Bir yere kadar gelir ve de batar. Dergilerin özellikle Edebiyat dergilerinin bir amacı vardır ve bir manifesto ile çıkarlar. Edebiyatta bir akım, çığır açmak için yola çıkarlar. Bu nedenle dergiler geleceğe yazılmış mektuplardır.

Halk Edebiyatı Dergisi olarak biz de, "Halk Edebiyatta Birleşecek" sloganıyla çıktık ve öz kültürümüzden besleniyoruz. Yunus Emre'nin arı-duru dili, Aşık Veysel'in yanık bağrı, Köroğlu'nun yiğitliği ne ise, bizim de derdimiz o. Biz bu değerlerden beslenerek dolu dolu halk edebiyatı yapıyoruz. Bununla da yetinmeyip geleceğe dair misyon üstleniyoruz; "Yeni Nesil Köprüsü" kurmanın azmi ve gayreti içerisindeyiz. M.Akif'in Asımın Nesli, N.Fazıl'ın Büyük Doğusu, Nuri Pakdil'in Duruşu, Sezai Karakoç'un Diriliş ülküsü ne ise, bizim "Yeni Nesil köprüsü" idealimiz de o. Bu gayret ve sorumlulukla dergicilik yapıyoruz:
Dergimizin içereği şu şekilde oluşmakta:
"Yazı Dizisi" ile, Edebiyat tarihini tanıtıyoruz. "Portre" ile, mümtaz şahsiyetlere yer veriyoruz. "Şiir" ile, divan şiiri, hece ölçüsü ve serbest şiirlerin üçüne de yer vererek geçmişten geleceğe köprü görevi üstleniyoruz. "Röportaj" ile, kalemin efendilerinin görüş ve düşüncelerini okuyucularımıza aktarıyoruz. "Hikaye, Masal" ile, öz kültürümüze daha çok yer veriyoruz. "İnceleme, Gezi Notları" ile, araştırdığımız tarihi yer ve makanları tanıtıyoruz. "Folklor ve Türkü" ile, kadim Anadolu kültürünü, Türk sözlü edebiyatıyla okuyucularımızı buluşturuyoruz. "Deyimler" ile, düşünce yoğunluğu arzeden deyim ve atasözlerimizin çıkış hikayelerini aktarıyoruz. "Mani" ile, yöresel faklarımızı, "Mizah" ile, tebessüm ettiriken düşündüren edebi fıkralara yer veriyoruz. "Genç Kalemler" bölümü ile, yazarlık atölyelerinde yetişen genç yazar adaylarımızın yazılarına yer vererek hem onları cesaretlendiricive teşvikte bulunup hem de tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Yani bugün bir kişilik sahne alan ve standup denen formun aslında bizim hikaye anlatan Meddahlık olduğunu halkımıza anlatmaya çalışıyoruz.