Kuran-ı Kerim Meâli    

Hazırlayan : M ehmet BALLI